Atbalstīt fondu

Latvijas bērnu nami nodrošina bērnu un jauniešu pamata vajadzības — izdzīvot un nodrošināt sev iztiku. Bet ir svarīgi iedvesmot un pilnveidot jauno paaudzi, palīdzēt viņiem izaugt par patstāvīgi domājošām un radošām personībām, tā atverot jaunas perspektīvas. Ir svarīgi ļaut viņiem noticēt saviem spēkiem un talantiem, kas nākotnē sniegs ieguldījumu Latvijas ekonomikā, politikā un sociālajā vidē.

Dzīve ir daudzpusīga, un, lai to iepazītu, nepietiek tikai ar skolu un ģimeni. Mūsuprāt, ir ļoti svarīgi iepazīstināt jauno paaudzi ar dažādām iespējām un darbības sfērām, sniegt viņiem sarunas ar veiksmīgiem un gudriem cilvēkiem.

Šajā lapā Jūs varat materiāli atbalstīt OTZI fonda darbības attīstību, kas sevī ietver:

  • radošu un attīstošu pasākumu organizāciju izglītības, veselības, pašattīstības, finanšu pārvaldības un citās jomās
  • prakšu vietu nodorošināšanu jauniešiem viņu izvēlētajās profesijās
  • tikšanos organizāciju ar veiksmīgiem cilvēkiem, lai pārņemtu pieredzi, motivētu un veicinātu ticību saviem spēkiem

Mēs būsim ļoti pateicīgi Jūsu atbalstam un garantējam Jūsu līdzekļu lietderīgu un efektīvu izmantošanu, lai arī turpmāk aktīvi piedalīties Latviešu jaunatnes attīstībā.

Support OTZI

OTZI mērķis ir sabiedriskā labuma darbība bērnu un jauniešu attīstības jomā, kas sevī ietver dažādu pasākumu/projektu organizēšanu un cita veida atbalstu.

Maksājuma veids
Personas informācija

Summa: €10.00