OTZI FINANCE: CEĻŠ UZ FINANSIĀLO BRĪVĪBU

OTZI FINANCE: CEĻŠ UZ FINANSIĀLO BRĪVĪBU

OTZI SELF-DEVELOPMENT: MĒRĶU SASNIEGŠANA AR NIKU JANSONU

OTZI SELF-DEVELOPMENT: MĒRĶU SASNIEGŠANA AR NIKU JANSONU

OTZI HEALTH&FITNESS: VESELĪGĀ UZTURA PAMATI

OTZI HEALTH&FITNESS: VESELĪGĀ UZTURA PAMATI

OTZI EDUCATION AR TELLUS: PROFESIONĀLĀS UN PERSONĪBAS IZAUGSMES PAMATI

OTZI EDUCATION AR TELLUS: PROFESIONĀLĀS UN PERSONĪBAS IZAUGSMES PAMATI

Par mums:

OTZI mērķis ir sabiedriskā labuma darbība bērnu un jauniešu attīstības jomā, kas sevī ietver dažādu pasākumu/projektu organizēšanu un cita veida atbalstu.

Mēs ticam, ka ceļš uz veiksmīgu un pilnvērtīgu pieauguša cilvēka dzīvi sākas ar sevis, pasaules un apkārtējo izpratni, kam nepieciešams gan individuāls, gan sabiedrības un uzņēmumu atbalsts — «mūsu» atbalsts. Vārds «mūsu» un «mēs» ir rezultātu sasniegšana kopējiem spēkiem.

    Projektu mērķi:

  • bērnu un jauniešu profesionālā attīstība,
  • personības izaugsme,
  • redzesloka paplašināšana un dzīvesprieka radīšana,
  • pašapziņa, pārliecība par sevi, drosme, radošums, zinātkāre, darbīgums, kritiskā domāšana, atbildība, vēlme attīstīties un pilnveidoties,
  • līdzjūtība, cieņa pret sevi un citiem, pozitīvas savstarpējās attiecības,
  • individuālo talantu attīstība,
  • izpratne par dažādām darbības vidēm un hobijiem.